Security audits
Vooruitzien is regeren tenslotte
Informatie aanvragen


Security audits

Het hoogste beveiligingsniveau is noodzakelijk voor omgevingen waar domweg niets mag uitlekken en/of in verkeerde handen mag komen in geen geval. Voor onze afnemers met deze eisen is het dus van groot belang dat de beveiliging extreem wordt beproefd.

 

En, nu moeten we heel eerlijk zijn: Vellance kent en snapt alle lagen van security goed tot heel erg goed, maar, er is een toplaag waar wij niet aan kunnen tippen. Voor de meest strenge audits werken wij daarom samen. Wij maken hiervoor graag gebruik van de bodemloze expertise van Fox-IT. Wij vinden namelijk dat kwaliteit leveren ook alles te maken heeft met het kennen van de kracht van een ander.

 

Een typische security audit bestaat uit

selecter

Bepaling zwaarte van de audit. Gaat het alleen om servers? Gaat het om servers inclusief netwerk-infrastructuur? Moet het personeel ook geinterviewd en gescreend worden?

selecter

Vooronderzoek: inventarisatie huidige situatie + hardware, software en netwerk infrastructuur inventarisatie.

selecter

Zwakke punten onderzoeken inclusief pogen in te breken in de vertrouwelijke omgevingen.

selecter

Resultaat opmaken, rapporteren en bespreken.

selecter Actieplan m.b.t. verbeterpunten concretiseren en rapporteren.
selecter Planning en uitvoering actiepunten.
selecter Extra test uitvoeren.

 

Wij hebben op alle vlakken veel ervaring met security audits. Niet alleen qua uitvoering, maar zeker ook vanuit het oogpunt van het ondergaan ervan. Vele van onze grootste klanten hebben ons regelmatig ge-audit voordat we überhaupt live mochten gaan met de nodige platformen.

 

Naast audits kunnen we ook security trainingen / workshops geven. Mocht u interesse hebben neem dan graag contact met ons op!

 


 

Standaard eigenschappen
  Mogelijkheden
Alle Security audits bij Vellance worden voorzien van:  

Bovenop security audits zijn ook de volgende bijpassende  producten en diensten af te nemen:

Begeleiding / project management / bepaling project omschrijving

 

Consultancy / workshops

Vooronderzoek / inventarisatie

 

Maatwerk (scripting, stats, monitoring et cetera)

Uitvoering

 

Stresstests / load tests

Continue persoonlijke begeleiding gedurende het gehele proces

 

Migraties

rapportage bevindingen inclusief nabespreking

 

IDS / IPS systemen (intrusion detection / prevention)

Opzetten concreet actieplan ter verbetering

 

SSL Certificaten

Wordt uiteraard altijd door kundige mensen / personeel uitgevoerd

 

Virtual private networks / networking (installatie/configuratie/updates routers, switches et cetera)

     

SAN / Netapp storage platformen

     

Verkoop en verhuur hardware (servers, maar ook netwerk apparatuur)

     

24 / 7 SLA's

     

Backup en backup testing & duplicating services

 


 

Meer informatie?

Neem dan contact met op ons via sales@vellance.com en/of bel +31 (0)20 489 2455. Al onze gegevens vindt u bovendien op onze contactpagina.