Security services
Geen managed hosting zonder een robuust pakket security diensten
 

Security services bij Vellance

Een van de belangrijkste speerpunten van onze managed hosting proposities, is dat we onze zaken robuust en veilig opleveren. Robuust en veilig in de zin dat de faciliteiten waar alles ondergebracht wordt vreselijk goed beveiligd zijn, robuust en veilig in de zin dat alle apparatuur dubbel wordt uitgevoerd tot en met elk kabeltje aan toe. Maar, ook robuust en veilig in de zin dat we ervoor zorgen dat software de up to date is, alle routers, switches en servers goed dichtgespijkerd zijn en er niemand zomaar root-acces nergens op krijgt, en we uiteraard alles strict nauwlettend monitoren.

 

Security is onlosmakelijke verbonden in onze dagelijkse werkzaamheden, hosting is per definitie een erg security-gevoelige business. Ons technisch team beschikt daarom over een goed stuk gezonde paranoia: beter teveel "dicht zetten" dan te weinig.

 

Hoewel onze opleveringen in de basis qua security prima voorzien zijn, hebben we voor alle extra behoeftes een breed scala aan producten / diensten voor u beschikbaar. Als het aan ons ligt kan het niet ver genoeg gaan, maar, de keuze voor extra diensten moet wel reëel blijven uiteraard. Het heeft niet zoveel zin om op een shared hosting account een zwaar Intrusion Detection systeem te plaatsen bijvoorbeeld.

 

We helpen u graag bij de keuze wat voor u wel of niet handig is en/of van toepassing kan zijn! Een vrijblijvend adviesgesprek kan altijd.

 

 

De 3 peilers van security

Peilers van security

 

Onderzoek en inrichting: elk product dat Vellance levert zit vele jaren doorlopend onderzoek en ervaring in als het gaat om het security vraagstuk. Centrale vraag is altijd, hoever kunnen we en moeten we gaan? Onze producten moeten tenslotte wel werkbaar blijven. Verder is het voor high-end platformen en/of bedrijfskritische platformen van enorm belang dat er goed van te voren wordt gekeken naar wat er wel en/of niet ingezet wordt en waar eventuele zwakke plekken in de software kunnen zitten. Vellance helpt u hier overigens graag bij, we spreken de taal van ontwikkelaars die uiteindelijk net zo hard verantwoordelijk zijn voor security als wij.


Doorlopende bescherming en monitoring: doorlopende bescherming bijv. door software up to date te houden, virus scanners, SSL Certificaten et ceteral. Maar ook: interne processen (zowel bij u als bij ons) strak houden als het gaat om wachtwoorden verstrekken en/of oude servers afvoeren. En uiteraard het monitoren zaken en/of logs bijhouden van bijvoorbeeld IDS / IPS systemen om alles nauwlettend in de gaten te houden en zo problemen voor te zijn. Het is een cliché, maar oh zo waar: voorkomen is beter dan genezen.

 

Plan b: er kan soms om wat voor reden dan ook iets misgaan. Een belangrijk vraagstuk is altijd: "wat als...". Backup testing & duplicating diensten is typisch zo'n "wat als"-product. Als data op wat voor manier verloren gaat (door een onverlaat of anders), dan is het raadzaam te weten dat gemaakte backups ook werken. Ook het draaien van een schaduwlocatie kan bijvoorbeeld in zo'n geval soelaas bieden en/of het van tevoren enkele extra servers klaar zetten voor het geval dat.

 

Naast de linkergenoemde producten/diensten worden overigen ook in het kader van security vaak afgenomen:

 

Service Level Agreements (SLA) managed en 24/7 Managed

Lees verder
Consultancy / workshops Lees verder
Backups / Backup testing & duplicating service Lees verder

Content Delivery Network over SSL

Lees verder
Domeinnaam juridisch advies en bemiddeling Lees verder
Stresstests / load tests Lees verder
Maatwerk Lees verder
SAN / Netapp storage netwerken Lees verder