Home > Disclaimer

Informatie
Deze site heeft als primair doel het verschaffen van informatie en het verwerken van aanvragen. De getoonde informatie op vellance.com is met uiterste zorg samengesteld, Vellance streeft ernaar om de bezoeker zo correct en helder mogelijk te informeren. Aan alle getoonde informatie of gedane (informatie)aanvragen kunnen geen rechten ontleend worden. Vellance is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of kosten als gevolg van het tonen van onvolledige en/of foutieve informatie op deze website.

Gegevensverstrekking/privacy
Vellance zal alle door de bezoeker via deze site verstrekte gegevens vertrouwelijk en met uiterste zorg behandelen. Verstrekte gegevens worden door Vellance niet zonder toestemming van gebruiker ingezet voor andere doeleinden dan dat de gebruiker voor ogen had tijdens het verstrekken van zijn/haar gegevens. Vellance zal in bepaalde gevallen de verstrekte gegevens moeten overhandigen aan derden, maar zal dit uitsluitend doen wanneer noodzakelijk om de aangevraagde dienst of informatie te kunnen verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan domeinregistraties, welke niet uitgevoerd kunnen worden zonder (minimaal benodigde) gegevens aan de registry over te dragen. Bij het verstrekken van gegevens aan Vellance gaat u hiermee akkoord.

Copyright
Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder brochures, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Vellance B.V. en worden beschermd door merkenrecht, auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. U mag zonder expliciete toestemming van Vellance B.V., de inhoud van de op deze website (vellance.com) verstrekte informatie niet kopiëren en/of verspreiden.