Home > Opzeggen
 

Opzeggingen

Zeg met onze digitale formulieren gemakkelijk diensten en producten op.

Opzeggen

Via deze pagina bieden we u de mogelijkheid om op formele wijze opzeggingen bij ons in te dienen. Hiertoe hebben we vier aparte formulieren ingericht. Het eerste formulier is bedoeld voor het opheffen van server en/of serverplatform gerelateerde producten en/of diensten. Het tweede formulier is voor het opzeggen van domeinen. Het derde formulier is voor het opzeggen vanshared hosting accounts, email hosting accounts en SSL certificaten. Formulier vier is voor het aanvragen van een domeinnaam verhuizing.

Frequently asked questions

Domeinen opzeggen: waarom via een formulier in plaats van jullie control panel?

Uiteraard kunnen en mogen wij geen enkel risico nemen als het gaat om opheffen van domeinnamen. Bedrijven zijn tenslotte van hun on-line zaken zeer afhankelijk van domeinnamen. Het is dan ook daarom dat domeinkapers altijd op de loer liggen via geautomatiseerde wegen, om opgeheven domeinen onmiddellijk te registreren met als doel deze weer terug te verkopen in het geval de opheffing een vergissing betrof. Dit gebeurd aan de lopende band.

Wij zijn het mede om deze reden aan u verplicht een extreme zorgvuldigheid te betrachten als het gaat om domeinnaam opheffingen. Wij moeten er als uw intermediair toe zorgdragen dat wij er alles aan gedaan hebben om de authorisatie sluitend te hebben, en zodoende zeker te weten dat degene die iets opzegt, ook diegene is die de opdracht hiertoe mag geven en diegene is die die zegt te zijn.

En ja, het klopt dat veel bedrijven het opheffen van domeinen geautomatiseerd laten verlopen. En ook klopt het dat dit gemakkelijker werkt dan via het ondertekenen, scannen en e-mailen van een formulier. Maar, wij vinden dat uw belangen belangrijker zijn dan een stukje gemak. Wij kiezen dus bewust niet voor geautomatiseerde opzeggingen omdat in de praktijk er genoeg voorbeelden zijn waarbij account-gegevens onrechtmatig worden verkregen en/of per ongeluk in verkeerde handen komen, door opzet danwel per ongeluk. De schade die hieruit kan ontstaan is in dat geval niet te overzien.