Home > Frequently asked questions

Frequently asked questions

Domeinen

Domeinnaam kopen (bemiddelen): kunnen wij Vellance daarvoor inschakelen?

Jazeker, geen enkel probleem! Wanneer u een domein wilt kopen, ongeacht of deze officieel te koop staat of niet, helpen we u graag met de onderhandeling en bemiddeling hiervan. Het kan handig zijn om dit aan ons uit te besteden vanwege het innemen van een slimme onderhandelingspositie, maar ook omdat we voor een belangrijk deel op de hoogte zijn van de nodige juridische kennis. Zo werken wij bij complexere juridische vraagstukken nauw samen met een gerenomeerd advocatenkantoor op dit gebied (Solv advocaten).

Bovendien zorgen wij er uiteraard voor dat bij een succesvolle transactie het domein technisch netjes ondergebracht wordt bij ons. Een domeinnaam bemiddeling brengt iets van kosten met zich mee. De exacte hoogte hiervan is afhankelijk van het type domeinnaam en het verloop van de onderhandeling. Echter, een gemiddelde bemiddeling kost niet veel (tussen de €100,- en €200,-). Als u vragen heeft en/of we u concreet kunnen helpen met een domeinnaam bemiddeling, dan horen we dat graag!

 

Domeinen opzeggen: waarom via een formulier in plaats van jullie control panel?

Uiteraard kunnen en mogen wij geen enkel risico nemen als het gaat om opheffen van domeinnamen. Bedrijven zijn tenslotte van hun on-line zaken zeer afhankelijk van domeinnamen. Het is dan ook daarom dat domeinkapers altijd op de loer liggen via geautomatiseerde wegen, om opgeheven domeinen onmiddellijk te registreren met als doel deze weer terug te verkopen in het geval de opheffing een vergissing betrof. Dit gebeurd aan de lopende band.

Wij zijn het mede om deze reden aan u verplicht een extreme zorgvuldigheid te betrachten als het gaat om domeinnaam opheffingen. Wij moeten er als uw intermediair toe zorgdragen dat wij er alles aan gedaan hebben om de authorisatie sluitend te hebben, en zodoende zeker te weten dat degene die iets opzegt, ook diegene is die de opdracht hiertoe mag geven en diegene is die die zegt te zijn.

En ja, het klopt dat veel bedrijven het opheffen van domeinen geautomatiseerd laten verlopen. En ook klopt het dat dit gemakkelijker werkt dan via het ondertekenen, scannen en e-mailen van een formulier. Maar, wij vinden dat uw belangen belangrijker zijn dan een stukje gemak. Wij kiezen dus bewust niet voor geautomatiseerde opzeggingen omdat in de praktijk er genoeg voorbeelden zijn waarbij account-gegevens onrechtmatig worden verkregen en/of per ongeluk in verkeerde handen komen, door opzet danwel per ongeluk. De schade die hieruit kan ontstaan is in dat geval niet te overzien.

Technologie

Vellance verkoopt virtual DEDICATED servers. Hoezo is dat anders dan de meeste concurrenten?

Wat wij vaak zien is dat er veel verwarring is over verschillende typen virtuele servers. Voor u om een goede vergelijking te kunnen maken, is het belangrijk te weten dat veruit de meeste (managed) hosting providers Virtual Private Servers verkopen. Voordat we verder gaan in het kort wat basiszaken:

Elke virtuele server wordt ingericht uiteindelijk op een of meerdere onderliggende fysieke servers.
Een virtual PRIVATE server (VPS) is een soort shared hosting account. Oftewel, een omgeving die alle hardware en software (o.a. besturingssysteem) deelt met andere aanwezige accounts.
Een virtual DEDICATED server (VDS) betreft een geheel afgeschermde omgeving welke niet beïnvloedbaar is via andere VDS accounts. Een VDS beschikt over een haar eigen besturingssysteem, eigen software et cetera.

De meeste van onze concurrenten verkopen het zogenaamde VPS product, nagenoeg altijd verpakt onder de noemer "Virtuele server". De reden hiertoe is:

- Om te kunnen "overcommitten" (*).
- Om te kunnen besparen op licentiekosten.
- Uiteindelijk via bovenstaande punten dus de prijs te drukken en/of marges op verkoop te verhogen.
 

Wat zijn de nadelen van een VPS product?

VPS producten zijn minder stabiel. Het grootste risico van het VPS product is dat bij problemen van een enkele VPS als gevolg van bijvoorbeeld piekverkeer, website problemen, security problemen, programmeerfouten of overigen, het ook uw omgeving nadelig zal beïnvloeden. VPS producten lijken in die zin veel meer op het nog goedkopere shared hosting product dan op een werkelijk server-product.

(*) Overcommitten / shared omgeving: Wanneer de fysieke server feitelijk over 128GB RAM beschikt, maar er bijvoorbeeld 180GB RAM is toegekend aan alle geïnstalleerde VPS producten, dan noemen we dit overcommitten. Dit hoeft opzich geen probleem te zijn, aangezien zelden alle toegekende resources tegelijk gebruikt zullen worden. Echter, sommige partijen overcommitten zo ver door, al dan niet per ongeluk, dat de beschikbare resources wel degelijk onder druk komen te staan, met stabiliteitsproblemen of zelfs volledige uitval als gevolg.

 

Virtual Dedicated Servers (VDS)

Vanwege deze nadelen levert Vellance uitsluitend Virtual Dedicated Servers. Dit zijn zgn. "single-tenant" omgevingen. Oftewel: de aan u toegewezen resources en operating systeem zijn alleen voor u en altijd voor de volle 100% beschikbaar. Overcommitting is onmogelijk. Maar nog belangrijker: een VDS is een daadwerkelijk volledig afgescheiden server in een geheel eigen omgeving met eigen besturingssysteem. Door deze harde scheiding van zowel resources als software, gedraagt Het VDS product zich letterlijk als een echte fysieke server, zij het met alle schaalbaarheid en flexibiliteit die zo kenmerkend zijn voor virtuele servers.

 

Campagnes kunnen erg onvoorspelbaar zijn. Hoe garandeert Vellance de perfomance tijdens piekbezoek?

Vellance heeft inmiddels al acht jaar ervaring met inkoop voor de media, dus we hebben meestal een zeer goed idee van wat voor platform een bepaalde campagne nodig heeft. Daarnaast monitoren we campagneplatformen altijd extra nauwlettend, en zorgen we zo dat niemand ooit voor onaangename verrassingen komt te staan. We houden u continue op de hoogte, en geven aan wanneer er het best opgeschaald kan worden. Dit kan vervolgens met weinig vertraging.

En, mocht u zeker willen weten dat u direct op kunt schalen, dan kunt u er ook nog voor kiezen tegen een fractie van de normaalprijs een schaduwplatform in te richten dat direct live kan gaan in het geval dat er opgeschaald moet worden. Een dergelijk platform kan binnen een seconde actief gezet worden. Vaak is dit niet nodig, maar, in sommige gevallen waar de hoogste belangen spelen kan het idee alleen al erg prettig zijn. In alle gevallen zullen we u graag voorzien van advies.

Hoe zit dat met jullie bandbreedteoverschot?

Vellance garandeert altijd tenminste 50% overcapaciteit over ons hele netwerk. Hierdoor wordt de kans dat er situaties ontstaan waarbij uw platform geen bandbreedte meer heeft (en dus stopt met functioneren), tot een minimum beperkt. Wij zijn in staat extreem piekverkeer af te vangen.

Hoe werkt het inrichten van een High Performance platform?

High Performance hosting is altijd maatwerk. We bedenken een architectuur om het product heen, zodat het product zelf niet of nauwelijks aangepast hoeft te worden. Dit betekent dat we met u in samenspraak goed zullen gaan kijken en monitoren hoe uw product presteert, bijvoorbeeld op database-vlak, en vervolgens daar het platform op zullen inrichten.

Wat kan ik van Vellance verwachten qua Big Data platform?

U kunt bij Vellance voor al uw Big Data benodigdheden terecht. We leveren de hardware, kunnen als tussenpersoon fungeren met leveranciers, en leveren op verzoek gedurende het hele traject managed support en consultancy. En indien er bij uw bedrijf te weinig dataverwerkings en -analysekennis aanwezig is heeft Vellance de kanalen om ook dit element te faciliteren.

Is een proof of concept mogelijk?

Jazeker. We kunnen altijd een test-platform voor u inrichten zodat u meteen kunt zien wat u kunt verwachten. Dit gebeurt zelfs vrijwel altijd; zo kunnen we er samen met onze klanten achter komen hoe hun platform er exact uit moet komen te zien. Neem contact met ons op of kom eens langs om door te bespreken wat de mogelijkheden zijn.

Bedrijf

Beschikken jullie over eigen IP-reeksen?

Ja, we hebben eigen IPv4 en IPv6-reeksen op elk continent. We zijn ARIN en RIPE member. Ondanks dat IPv4 adressen op aan het raken zijn, hoeft u zich daar bij ons geen zorgen over te maken.

Welke certificeringen heeft Vellance?

ISO 27001, en we zijn momenteel druk bezig met de voorbereidingen om ook de NEN 7510, GZN, ZSP, en PCI DSS certificeringen te behalen.

Is Vellance aangesloten bij brancheverenigingen?

Wij zijn DHPA lid (Dutch Hosting Providers Association – http://www.dhpa.nl). We werken conform de zogenaamde DHPA-code of conduct, zijn toegewijd aan de idealen waar de DHPA voor staat, en stellen ons graag actief op in de branche.

Waarom zou ik voor Vellance moeten kiezen voor campagne hosting?

Een derde van ons klantenbestand bestaat uit mediabureaus, productiebedrijven of webbouwers die veel werken voor andere mediabureaus. We hebben inmiddels tien jaar ervaring met dit soort partijen, en we weten meestal dus goed wat voor platform er ingericht zal moeten worden. Dit heeft er ook toe geleid dat onze faciliteiten erop ingericht zijn om campagnes zo goed mogelijk te kunnen hosten, en onze reputatie reflecteert dat.

Dankzij onze uitgebreide ervaring in de campagne-wereld, zijn we heel erg ingespeeld op de verschillende behoeftes en belangen die alle betrokken partijen (kunnen) hebben. Omdat dit de communicatie erg ten goede komt, worden we ook vaak ingehuurd om alle partijen onderling effectief met elkaar te laten samenwerken. Wij spreken de taal van alle losse partijen, en we houden ervan om samen te werken met anderen.

Tenslotte begrijpen wij bij Vellance dat de livegang van een campagne absoluut niet fout mag gaan. Het is dus belangrijk dat we altijd bereikbaar zijn, en direct weten wie u bent en welk platform het betreft. We onderhouden daarom altijd een hecht, persoonlijk contact, en zorgen dat we 24/7 per telefoon bereikbaar zijn. Ook op vrijdagavond.

Zijn er altijd kosten verbonden aan consultancy?

Dit is afhankelijk van het soort consultancy dat u af wilt nemen. Als uw platform niet bij ons staat en u toch graag hosting-gerelateerd advies wilt ontvangen zijn hier uiteraard kosten aan verbonden. Ook consultancy waarbij het delen van kennis centraal staat, zoals bijvoorbeeld workshops, is doorgaans een betaalde dienst.

Als u echter advies nodig heeft over een platform dat bij ons staat, of als u interesse heeft in een van onze diensten en in dat kader geadviseerd wilt worden, is dit in de meeste gevallen wel kosteloos.

Wat houdt consultancy in bij Vellance?

Consultancy bij Vellance is in diverse vormen af te nemen. Zo kunnen we technisch advies bieden, workshops geven bij uw organisatie, uw ondersteunen in uw dienstverlening aan klanten, et cetera. We hebben uiteenlopende specialismes, en kunnen direct schakelen met uw technici, of juist alles in voor leken behapbare taal uitleggen.

Gaat Vellance ook mee naar klanten?

Zeker! Vellance ondersteunt u graag in het helpen van uw klanten, dus kunt u onze consultancy diensten ook op dit vlak afnemen.

Weet Vellance altijd waar mijn data staat?

Vellance is selectief met waar data neergezet wordt, en zal altijd uw wensen en eisen respecteren. Data wordt nooit zomaar heen en weer verhuisd tussen landen of werelddelen. Vellance zal ook altijd eerlijk communiceren waar uw data staat.

Hoe waarborgt Vellance haar eigen Business Continuity?

Wij sluiten ons graag aan bij het gezegde: "practice what you preach". Onze business continuïteit uit zich o.a. in:

- Wij zijn eerlijk voor onze klanten en onze leveranciers.
- Kennis wordt gedeeld binnen de organisatie, niemand staat alleen in zijn/haar functie.
- Elke functie inclusief fallback-personen zijn omschreven.
- Uiteraard is ook al onze ICT-infrastructuur dubbel uitgevoerd.
- Vellance is ISO 27001 gecertificeerd, onze eigen omgang met data hebben we tot in de puntjes op orde.
- Jaarlijks doen voeren wij risico-analyses voor de eigen organisatie uit.
- Uiteraard implementeren we eventuele verbeterpunten en doelstellingen hieruitvolgende.
- Verslaglegging: alle kennis wordt inzichtelijk en vindbaar gedocumenteerd.
- Financieel verstandig en gezond. Wij voeren een zeer actief en strak financieel beleid.
- Wij zorgen voor een prettige en professionele werksfeer. Onze mensen hebben plezier in hun werk.

Over business continuïteit raakt men nooit uitgepraat en er is altijd verbetering mogelijk. Echter, wij bestaan reeds sedert 1997, en dat is voor ons een belangrijk signaal dat we qua business continuïteit in ieder geval iets goed doen.

Is geografische redundantie duur?

Dit hoeft zeker niet het geval te zijn. Er zijn vele zinvolle manieren om geografische redundantie aan te brengen. Zo is het bijvoorbeeld prima mogelijk om een "uitgeklede" versie van een platform op een andere plek mee te laten draaien. Het inrichten van een geografisch gescheiden platform is meestal maatwerk, neem graag contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Waar staat de naam "Vellance" voor?

Vellance is een variant van "Valence", gebruikt in "Valency number". Valency number is een eenheid welke in de wetenschap wordt gebruikt. Het staat voor de hoeveelheid van chemische verbindingen die een atoom van een bepaald element aan kan gaan. Een element is een chemische substantie welke bestaat uit 1 atoomtype. Bekende elementen: ijzer, koper, zilver, goud, zuurstof et cetera.

De etymologie van het woord "valence" (in het Nederlands 'valentie') komt van het Latijnse '"valere". Het Latijnse "valere" staat voor "waardevol, belangrijk, nuttig, machtig, krachtig, begaafd zijn". Allemaal betekenissen die ons uiteraard aanspreken.

Wij hebben voor de variant "Vellance" gekozen vanwege de unieke (op zichzelf staande) naam, het speelse karakter, de symbolische betekenis die erachter zit (verbindingen aangaan/netwerken + al het goede uit de Latijnse vertaling van "valere"), en eerlijk is eerlijk, ook omdat vrijwel alle domeinnamen en domeintypes rondom Vellance vrij waren. Iets dat bepaald niet gangbaar meer is tegenwoordig.

Algemeen

Wat maakt een website of platform zwaar of complex?

Deze kwalificatie maken we op basis van een aantal technische elementen. Als een website gebruik maakt van veel code, zwaar databaseverkeer heeft, veel berekeningen per seconde vereist en bijvoorbeeld enorm veel data dynamisch genereert, kan je spreken van een complexe en (vaak) zware website.

Voor High Performance Hosting specifiek gelden ook bijkomende elementen als hoge bezoekersaantallen en/of hoge omzetten. Dit legt nog eens extra belasting op het complexe platform, waardoor er extra maatregelen genomen moeten worden. Als een sprake is van hoge belangen moet het platform immers ook bestand zijn tegen piekbelasting en andere onverwachte wendingen.

Wat is het verschil tussen High Performance Hosting en andere vormen van hosting bij Vellance?

Wanneer er bij een platform hoge belangen gepaard gaan, hoge bezoekersaantallen worden verwacht en hoge rendementen behaald moeten worden is een High Performance oplossing noodzakelijk. Bij dit soort platformen richten we doorgaans extra services in, zorgen we dat er extra nauwkeurig gemonitord wordt en wordt er meer mankracht vrijgemaakt om te zorgen dat er altijd genoeg aandacht is voor het platform.

Het verschil met 'standaard' hosting is misschien het makkelijkst te begrijpen wanneer we er een praktijk-voorbeeld bij halen. Denk bijvoorbeeld aan een zwaar e-commerce platform: lage snelheden of slechte bereikbaarheid kunnen hier catastrofaal zijn. Een dergelijk platform zal dus een stuk meer aandacht behoeven dan een website die uitsluitend als visitekaartje of informatieportaal fungeert.

In welke delen van de wereld kan ik minder goede bereikbaarheid verwachten?

Politiek onstuimige gebieden hebben doorgaans niet de beste bereikbaarheid. Een ander goed voorbeeld is China, vanwege de door de overheid opgelegde firewall. Helaas liggen dit soort factoren buiten onze invloedssfeer.

Hoe snel kan ik wereldwijd een campagne of platform lanceren?

Platformen zijn overal in de wereld even snel opleverbaar. Dit is meestal een kwestie van enkele uren, ook als u uw lokale platform bijvoorbeeld wilt uitbreiden naar het buitenland.

Wat is een Escrow-regeling?

Een Escrow-regeling kunt u zien als een vorm van business continuity die vanuit een derde, onafhankelijke partij wordt gegarandeerd. Stel dat u voor uw hosting afhankelijk bent van partij X. Een conventionele vorm van business continuity zou zijn om uw platform bij X redundant neer te zetten, zij het technisch redundant of bijvoorbeeld geografisch. Maar wat nou als partij X failliet gaat? In dat geval valt uw platform compleet weg, of dit platform nou redundant is ingericht of niet.

Bij een Escrow-regeling benaderen twee partijen, bijvoorbeeld u en uw hosting provider (X), een onafhankelijke derde partij – meestal een gespecialiseerd Escrow bureau – om af te spreken dat in het geval van een faillissement de dienstverlening van X niet zomaar ophoudt. Één manier om dat te garanderen is door bij Vellance een vergelijkbaar platform in te richten waar direct op wordt overgeschakeld in het geval van een faillissement van X. Kortom, een Escrow-regeling waarbij Vellance het technische stukje continuity overpakt van X.

Deze, en andere vormen van Escrow-regelingen kunnen wij bij Vellance faciliteren. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op, of kom langs voor een vrijblijvend gesprek.

Waar vind ik uitgebreide informatie over Big Data en Hadoop?

Lees onze PureData System for Analytics en Hadoop pagina's door voor meer informatie, of lees even onze Hadoop blog door.

Waarom zou ik eigenlijk managed hosting nodig hebben?

Bij unmanaged hosting heeft u zelf technisch personeel nodig om uw hostingplatform op te zetten, en zult u tijd en geld moeten steken in het continu onderhouden van uw eigen netwerk. Bij managed hosting heeft u dit probleem niet: u hoeft alleen maar aan te geven wat uw wensen zijn, en wij maken alles voor u in orde. Daarnaast kunnen wij altijd snel opschalen als uw netwerk niet meer groot genoeg is, en ook direct afschalen wanneer u te veel capaciteit over blijkt te houden. 

Daarnaast leveren wij als managed hosting provider nog een scala aan andere diensten: we kunnen uw netwerk monitoren, beveiligen, we kunnen uw technische team bijstaan, we leveren consultancy, en ga zo maar door. Kortom: met ons als technische partner heeft u geen eigen IT afdeling meer nodig!

Kan Vellance ook samenwerken met onze technische mensen en/of leveranciers?

Ja, heel graag zelfs! Het Vellance team is van vele markten thuis, en spreekt de taal van uw techneut. Het is daarom altijd erg prettig schakelen met andere techneuten. Wij zien onszelf graag als onderdeel van hetzelfde team wanneer we met mensen werken. U kunt ons dus ook gerust inschakelen als ondersteuning van uw eigen IT team. Ook voor consultancy en bijvoorbeeld personeelstrainingen kunt u ons gerust benaderen.

Waarin onderscheidt Vellance zich van andere managed hosting providers?

Vellance onderscheidt zich op allerlei vlakken van de competitie, maar we zullen proberen hier een paar belangrijke punten uit te lichten. Het allerbelangrijkst is het feit dat onze support desk 24/7 bereikbaar is per telefoon. Veel hosting providers bieden een 24-uur bereikbaarheidsgarantie, maar zijn vervolgens alleen per ticket te bereiken (en doen hier bovendien vaak uren over). Daarnaast is Vellance ISO 27001-compliant, iets wat veel van onze concurrenten ook niet kunnen zeggen. Dit houdt in dat we altijd uitermate zorgvuldig omspringen met data, en dat we overal veiligheidsprocedures voor ingesteld hebben. Ook bijvoorbeeld onze unieke Multi Vendor Setup is iets waar we echt het onderscheid maken. 

Kan ik Managed Services ook flexibel afnemen?

Dat kan. U kunt per maand aangeven welke SLA's en welk serviceniveau u afneemt, waardoor u diensten kunt inschakelen op het moment dat u ze nodig heeft. U zit dus nooit vast aan een contract waar u na een maand al niets meer aan heeft. 

Kan ik ook opschalen naar het buitenland?

Dat kan zeker. Vellance is op 5 continenten aanwezig, en biedt overal de optie om capaciteit bij te schakelen. Kijk voor een compleet overzicht van onze datacentra op de Points of Presence pagina, en lees meer over de mogelijkheden die we wereldwijd aanbieden op de Wereldwijd pagina. 

Hoe ver kan ik mijn platform opschalen?

U kunt ongelimiteerd opschalen. De enige kanttekening hierbij is dat bepaalde software (bijv. sommige database-software) en processen niet altijd correct meeschalen, maar qua faciliteiten is alles mogelijk. Wij kunnen u tevens adviseren welke software wel probleemloos te gebruiken is op een schaalbaar platform. 

Schaalt mijn platform automatisch op of af?

Nee. Vellance heeft gekozen om altijd op ad hoc basis platforms aan te passen, om zo de volledige controle te kunnen bewaren over de kwaliteit en de capaciteit van onze faciliteiten. Aangezien het technisch wel mogelijk is, faciliteren we deze optie wel voor afnemers van een Private Cloud. 

Hoe snel kan er geschaald worden?

Dit kan per direct. Het is een kwestie van even opbellen of mailen, en wij schakelen meteen extra capaciteit bij (of af). Als u onze 24/7 Managed SLA of hoger afneemt monitoren we bovendien uw verbruik actief, om u zo te kunnen waarschuwen wanneer u over uw capaciteit dreigt heen te gaan. Andersom zullen we ook als u steevast te weinig van uw capaciteit afneemt u proactief adviseren om uw platform wat af te schalen. 

Wat doet Vellance eigenlijk?

Wij leveren managed hosting diensten, het via internet bereikbaar maken van websites en/of online projecten. Dit hosten gebeurt uiteraard niet bij ons op kantoor. Wij huren hiertoe ruimte in verschillende professionele datacentra. Dit zijn speciaal ingerichte ruimtes (bunkers bijna) die vol staan met kasten met servers. Uiteraard is er 24/7 bewakingspersoneel aanwezig. Wilt u een keer een rondleiding? Neem gerust contact met ons op!

Wat hebben wij eigenlijk precies draaien bij jullie?

Soms kunt u misschien door de bomen het bos niet meer zien en zou u willen weten wat u bij ons voor producten/diensten afneemt. Voor een overzicht van domeinen en shared hosting accounts kunt u inloggen via ons control panel. Voor overige zaken (servers/platformen/wat dan ook) kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij sturen u dan onmiddellijk een actueel overzicht.

Ik ben mijn wachtwoord/wachtwoorden kwijt. Wat te doen?

Als u een wachtwoord kwijt bent kunt u een mail sturen naar support@vellance.com. Laat ons weten waarvan u precies het wachtwoord kwijt bent en welk domein het betreft (bijv. www.domeinnaam.nl). Nadat we uw identiteit hebben bevestigd zullen we u een email sturen met de relevante gegevens. Wij controleren streng en altijd handmatig, om misbruik te voorkomen.

Hoe werkt een oplevering van hosting/servers/accounts en van wie krijg ik de gegevens?

Na aanvraag van een product bij ons gaan wij onmiddellijk aan de gang alle zaken voor u in te richten. Zodra alles opgezet en getest is, leveren we u een opleverdocument aan per e-mail of per fax. Hier staat alles in voor u en uw ontwikkelaars. Denk aan: locaties domeinen en control panel, database gegevens, ftp gegevens, URL testomgeving (als van toepassing) en wat algemene informatie (bereikbaarheid, telefoonnummers et cetera).

U wordt door ons altijd op de hoogte gehouden van de status/planning van de oplevering. En uiteraard zullen we altijd rekening houden met uw planningseisen en -wensen.

Wat is de notice & take down procedure en hoe werkt dit?

De notice & take down-procedure is een procedure waarmee u aan ons kenbaar kunt maken dat er naar uw mening sprake is van het serveren van onrechtmatige informatie, die op onze faciliteiten staat.

Door het aangaan van deze procedure vraagt u in feite aan ons verder onderzoek hiernaar in te stellen. Is de informatie inderdaad zonder enige twijfel onrechtmatig dan zullen we uiteraard actie ondernemen. Informatie die als onrechtmatig bestempeld kan worden is bijvoorbeeld: discriminerende teksten, kinderporno, laster et cetera. Wanneer u de notice & take down procedure wilt starten, kunt u hiervoor contact met ons opnemen. Het notice & takedown formulier bevindt zich op de Support pagina, onder het kopje formulieren.